Dzisiejsze Msze
 • 07:00
  W intencji parafian
 • 09:00
  + Marię Kozioł, Franciszka Styczyńskiego, Stanisławę żonę
 • 11:00
  1. + Stanisława Branię, Ludwikę żonę oraz ich dzieci
  2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mai na roczek
 • 16:00
  + Stanisława Chronowskiego w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców i teścia
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Małżeństwo

Przed złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów istnieje możliwość zarezerwowania terminu celebracji sakramentu małżeństwa.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
 • metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (ważne 6 miesięcy) w przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
 • w przypadku wdowców metryka śmierci współmałżonka.

Celem rozmowy duszpasterskiej przed ślubem jest stwierdzenie następujących faktów:
 • tożsamości osób
 • stanu wolnego
 • pewności, że nie ma żadnej przeszkody kanonicznej do zawarcia małżeństwa
 • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa
 • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie
 • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła
Dodatkowe informacje dla narzeczonych w naszej diecezji http://www.wdr.diecezja.pl/narzeczeni