Dzisiejsze Msze
 • 07:00
  + Irenę Fryc w 1 rocznicę śmierci
 • 09:00
  Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marceliny w 18 rocznicę urodzin
 • 11:00
  W intencji parafian
 • 16:00
  + Wiesława Sowę w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców - Władysławę i Franciszka oraz Józefa teścia
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Ogłoszenia parafialne

Wybrałeś(aś) niedziela, 18 marzec 2018
Numer tygodnia w roku 11
Wyświetlone będą ogłoszenia i msze święte z niedzieli 18 marzec 2018 (5 Niedziela Wielkiego Postu, Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła)

Msze święte dzisiaj
 • 07:00
  + Irenę Fryc w 1 rocznicę śmierci
 • 09:00
  Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marceliny w 18 rocznicę urodzin
 • 11:00
  W intencji parafian
 • 16:00
  + Wiesława Sowę w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców - Władysławę i Franciszka oraz Józefa teścia
Ogłoszenia
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1600, a po nich Msza św. wieczorna. 
 • Jutro Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
 • W piątek Droga Krzyżowa o godz. 1730 i 2000
 • Za tydzień Niedziela Palmowa. Przed Mszą św. o godz. 1100 będzie poświęcenie palm i procesja z palmami wokół kościoła. Zachęcam do przygotowania palm wykonanych własnoręcznie. Po Mszy św. odbędzie się konkurs z nagrodami na najpiękniejszą palmę. 
 • W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej będzie Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Zaczniemy jak zwykle przy kościele i pójdziemy ul. Oświęcimską, Sportową, Spadzistą i ul. Jana Pawła II wrócimy do kościoła. Wszystkich uczestników proszę o zabranie zniczy, które rozświetlą trasę drogi krzyżowej. Proszę także członków Ochotniczych Straży Pożarnych, aby tak jak w poprzednich latach zabezpieczyli trasę Drogi Krzyżowej. Proszę również, aby krzyż podczas nabożeństwa nieśli przedstawiciele grup i rejonów naszej parafii.
 • Chrzty będą w drugim dniu Świąt o 1100. Przygotowanie do chrztu dla rodziców i chrzestnych w najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej w kościele. 
 • Spowiedź przedświąteczna będzie we Wielki Wtorek, 27 marca, 1630 - 1800 z przerwą na Mszę św. oraz 1830 - 2000.
 • W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne. 
 • Bóg zapłać V Róży Kobiet z Półwsi za złożoną ofiarę całoroczną.
Pan Jezus mówi dziś otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

proboszcz
Katecheza parafialna
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje". Wtem rozległ się głos z nieba: "I uwielbiłem i znowu uwielbię". Tłum stojący usłyszał to i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć (J 12,20-33).

Ten, kto kocha swoje życie, traci je

Trzeba zaryzykować, i to całe życie doczesne. Trzeba je stracić, by wygrać życie wieczne.
Ewangeliczne ryzyko, o którym mówi Krzyż na Golgocie, jest najmądrzejszą decyzją człowieka na ziemi.
Trzeba umieć stracić wszystko... Sto procent. Kto chce ocalić jeden procent dla siebie, przegra doczesność i nie zyska wieczności!

Takie jest ryzyko miłości.
Ks. Edward Staniek
Intencje mszalne

poniedziałek 2018-03-19

Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

 • 06:30
  + Jana Niemczaka w 24 rocznicę śmierci
 • 17:00
  + Józefa Fliśnika, Julię żonę, Józefa Szydłowskiego, Władysławę żonę, Ryszarda syna, Józefa zięcia

 

wtorek 2018-03-20

 • 06:30
  + Krystynę Maj, Gustawa i Grażynę w rocznicę śmierci
 • 17:00
  + Józefa Kubasa, Annę żonę, Marię synową

 

środa 2018-03-21

 • 06:30
  + Annę Pióro w rocznicę śmierci, Franciszka męża, Jana i Henryka synów, Kazimierę synową
 • 17:00
  1. + Ryszarda Klaję w rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów
  2. + Marię Bryła, Jana męża w 28 rocznicę śmierci

 

czwartek 2018-03-22

 • 06:30
  + Danutę Bryła w 2 rocznicę śmierci
 • 17:00
  + Stefana Piętaka w rocznicę śmierci

 

piątek 2018-03-23

 • 06:30
  + Stefana Adamczyka, Marię żonę, Józefa zięcia, Władysławę i Jana Suślik
 • 17:00
  1. Zbiorowa za zmarłych
  2. + Irenę Bryła w 30 dniu po śmierci

 

sobota 2018-03-24

 • 06:30
  + Stefanię Krystian w 1 rocznicę śmierci, Józefa męża oraz ich rodziców i rodzeństwo
 • 17:00
  + Zofię Szydłowską, Franciszka męża

 

niedziela 2018-03-25

 • 07:00
  + Weronikę Gawęda, Romana męża, Józefa syna, Jolantę synową w rocznicę śmierci
 • 09:00
  1. W intencji parafian
  2. + Klotyldę i Lucjana Kubarek
 • 11:00
  + Józefa Kopacz
 • 16:00
  + Józefa Kaczkosia, Helenę żonę, Józefa syna, Józefa zięcia