Dzisiejsze Msze
 • 18:00
  Liturgia Wielkiego Piątku
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Ogłoszenia parafialne

Wybrałeś(aś) piątek, 10 kwiecień 2020
Numer tygodnia w roku 15
Wyświetlone będą ogłoszenia i msze święte z niedzieli 5 kwiecień 2020 (6 Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa)

Msze święte dzisiaj
 • 18:00
  Liturgia Wielkiego Piątku
Ogłoszenia
 • Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas.
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1600 i Msza św. wieczorna będą dostępne na Facebooku. 
 • Przed nami Wielki Tydzień. Ze względu na epidemię i ograniczenia z nią związane bezpośredni udział w liturgii jest ograniczony do 5 osób. Praktycznie mogą to być jedynie osoby z rodziny, która zmówiła Mszę św. Możliwość i sposób przeżywania wydarzeń tego tygodnia, a szczególnie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Wielkanocy jest opisana na naszej stronie internetowej i została także rozesłana przez media społecznościowe. Program ten jest także na tablicy ogłoszeń w przedsionku. 
 • Baranki wielkanocne są do nabycia w przedsionku naszego kościoła.
Dzisiejsza liturgia ukazuje, że Jezus jest prawdziwym Królem, ale Jego panowanie nie ma nic wspólnego z władzą doczesną. Najpełniejszym wyrazem Jego panowania było całkowite oddanie swojego życia z miłości dla zbawienia świata. Przyjąć królowanie Jezusa oznacza zgodzić się na taką logikę miłości.
Katecheza parafialna
Ewangelia według św. Mateusza (21, 1-11)
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści". Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: "Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy". Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
"Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!"
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: "Kto to jest?" A tłumy odpowiadały: "To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei".

To jest prorok
Proroka nosi się na rękach i proroka się porzuca.
W godzinach tryumfu tłumy są wokół niego, w godzinie klęski - przeciw niemu.
Ten, kto chce być wierny prawdzie, musi zachować pełne opanowanie w jednej i drugiej godzinie.
Godziny tryumfu są dla człowieka bardziej niebezpieczne niż godziny klęski.
Ks. E. Staniek
Intencje mszalne

poniedziałek 2020-04-06

 • 06:30
  + Marię Guguła w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
 • 18:00
  + Stefana Kubarka i Kazimierza Słowiaka w rocznicę śmierci

 

wtorek 2020-04-07

 • 06:30
  1. + Rozalię Wawro, Wojciecha męża, Marię Kubarek, Franciszka męża, Annę Maślona, Jana syna
  2. + Stanisławę Barcik
 • 18:00
  + Krystynę Kubas w rocznicę śmierci, jej rodziców i teściów

 

środa 2020-04-08

 • 06:30
  Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy w 80 rocznicę urodzin
 • 18:00
  1. + Janinę Sowa, Wojciecha męża oraz ich rodziców
  2. + Józefa Kubasa, jego rodziców i teściów oraz rodzeństwo i szwagrów

 

czwartek 2020-04-09

 • 18:00
  1. + Emila Gębczyka i zmarłych z jego rodziny
  2. + Witolda Fryca w rocznicę śmierci i jego mamę Franciszkę w rocznicę śmierci

 

piątek 2020-04-10

 • 18:00
  Liturgia Wielkiego Piątku

 

sobota 2020-04-11

 • 18:00
  1. + Stanisława Sibika, Janinę żonę, Piotra zięcia, Kazimierza Tomskiego
  2. + Piotra Szydłowskiego w 9 rocznicę śmierci

 

niedziela 2020-04-12

 • 07:00
  1. W intencji parafian
  2. + Jerzego Gołbę
 • 09:00
  + Filipa Domagałę, Józefę żonę
 • 11:00
  + Józefa Pieczonkę i Stanisława teścia
 • 16:00
  + Ludwika Dziubę, Annę żonę oraz ich rodziców w rocznicę śmierci