Dzisiejsze Msze
 • 18:00
  Liturgia Wielkiego Piątku
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Chrzest

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w III niedzielę miesiąca na mszy świętej o godz. 11:00.  Po zgłoszeniu kandydatów kancelarii, obowiązuje przygotowanie liturgiczne, które odbywa się w piątek poprzedzający niedzielą chrztu, po mszy świętej wieczornej. Rodzice powinni troszczyć się, aby jak najszybciej ich dziecko zostało ochrzczone ( O czym przypomina Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 867 - § 1.)

Wymagane dokumenty i dane:
 • akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie o zawarciu sakramentalnego małżeństwa (jeśli rodzice są spoza parafii)
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (przyjęła sakrament bierzmowania i jest praktykująca)
Warunki stawiane osobie pragnącej być rodzicem chrzestnym:
 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo rodziców, opiekunów prawnych
 • ukończył 16 lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

zatem chrzestnym nie może być osoba która:
 • jest niewierząca lub niepraktykująca
 • jest wyznawcą innej religii
 • pozostaje tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim
 • nie jest bierzmowana
 • nie uczęszcza na katechezę szkolną
 • prowadzi gorszący tryb życia
W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, gdy nie może być obecny zwyczajny szafarz, każda osoba ma obowiązek udzielić chrztu. Czyni się to przez polanie wodą i wypowiedzenie formuły: N.(imię dziecka) Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. O takim fakcie należy poinformować proboszcza miejsca udzielenia chrztu