Dzisiejsze Msze
 • 06:30
  + Andrzeja Monicę w 8 rocznicę śmierci, jego dziadków Moniców i Gawędów, Jana ojca
 • 18:00
  + Julię i Władysława Mostowik, Jana i Józefa synów, Łukasza wnuka
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Małżeństwo

Przed złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów istnieje możliwość zarezerwowania terminu celebracji sakramentu małżeństwa.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
 • metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (ważne 6 miesięcy) w przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
 • w przypadku wdowców metryka śmierci współmałżonka.

Celem rozmowy duszpasterskiej przed ślubem jest stwierdzenie następujących faktów:
 • tożsamości osób
 • stanu wolnego
 • pewności, że nie ma żadnej przeszkody kanonicznej do zawarcia małżeństwa
 • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa
 • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie
 • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła
Dodatkowe informacje dla narzeczonych w naszej diecezji http://www.wdr.diecezja.pl/narzeczeni