Dzisiejsze Msze
  • 06:30
    + Wojciecha Niewolę w rocznicę śmierci, jego rodziców, Pawła Paletko
  • 18:00
    1. + Władysławę Szydłowską, Józefa męża, Ryszarda syna, Józefa zięcia
    2. + Wandę Opalińską - od syna Aleksandra z żoną
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Kapłani

Proboszcz - ks. Adam Ogiegło R.M.
Urodzony w roku 1957. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r.

Od lipca 2006 roku został proboszczem parafii Ryczów.


Wikariusz - ks. Dariusz Biernat 

Urodzony w roku 1991. Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 r. Decyzją księdza Kardynała został tuż po święceniach skierowany do pracy w naszej parafii.


Diakon Michał Curzydło

Urodzony w roku 1994. Święcenia diakonatu przyjął 8 maja 2018 r.

Od 1 września 2018 r. skierowany na praktykę duszpasterską w naszej parafii.


Rezydent - ks. Stanisław Kocańda R.M.
Urodzony w roku 1930. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r.

W 2006 r. przeszedł na emeryturę. Od sierpnia 2014 mieszka w Domu Księży Chorych w Swoszowicach