Dzisiejsze Msze
  • 18:00
    Liturgia Wielkiego Piątku
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Kapłani

Proboszcz - ks. Adam Ogiegło R.M.
Urodzony w roku 1957. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r.

Od lipca 2006 roku został proboszczem parafii Ryczów.


Wikariusz - ks. mgr lic. Łukasz Ślusarczyk

Urodzony w roku 1980. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Poprzednio pracował w parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie. Z dniem 28 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem naszej parafii.


Diakon Piotr Dudek

Święcenia diakonatu przyjął 9 maja 2019 r.

Od 1 września 2019 r. skierowany na praktykę duszpasterską w naszej parafii.


Rezydent - ks. Stanisław Kocańda R.M.
Urodzony w roku 1930. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r.

W 2006 r. przeszedł na emeryturę. Od sierpnia 2014 mieszka w Domu Księży Chorych w Swoszowicach