ul. ks. Kani 1  33 879 00 07   fara.ryczow@gmail.com

Msze Św. i nabożeństwa

Msze św. w niedziele i święta:
7:00, 9:00, 11:00, 16:00

Msze św. w dni powszednie:
6:30, 17:00 (IV - X o 18:00)


Nabożeństwa:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w każdą środę po Mszy św. wieczornej

Koronka do Bożego Miłosierdzia - w każdy III piątek miesiąca po Mszy św. porannej i wieczornej

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa - w każdy I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej oraz przez cały czerwiec po Mszy św. wieczornej

Litania Loretańska - w każdą I sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej oraz przez cały maj po Mszy św. wieczornej

Różaniec - w październiku przed Mszą św. wieczorną

Różaniec za zmarłych z wypominkami - w każdą niedzielę o godz. 15:30

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

w I czwartek miesiąca:
godzinę przed Mszą Św. wieczorną

w I piątek miesiąca:
godzinę przed Mszą Św. wieczorną

Chrzest Św.

Sakrament chrztu świętego zwyczajowo udzielany jest w naszej parafii w III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00. W wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z ks. proboszczem, możliwy jest także inny termin chrztu św. Wtedy sakrament chrztu św. jest udzielany po Mszy św., w której uczestniczą rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem. 

Wymagane dokumenty i dane:

 • akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie o zawarciu sakramentalnego małżeństwa (jeśli ślub był poza naszą parafią)
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (jeśli są spoza naszej parafii), że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego 

Warunki stawiane osobie pragnącej być rodzicem chrzestnym:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo rodziców, opiekunów prawnych
 • ukończył 16 lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Zatem chrzestnym nie może być osoba, która:

 • jest niewierząca lub niepraktykująca
 • jest wyznawcą innej religii
 • pozostaje tylko na kontrakcie cywilnym lub w związku partnerskim
 • nie jest bierzmowana
 • nie uczęszcza na katechezę szkolną
 • prowadzi gorszący tryb życia

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, gdy nie może być obecny zwyczajny szafarz, każda osoba ma prawo udzielić chrztu. Czyni się to przez polanie wodą i wypowiedzenie formuły: N.(imię dziecka) Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. O takim fakcie należy poinformować proboszcza miejsca udzielenia chrztu św. 

I Komunia Św.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. na katechezie w szkole. 

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka (jeśli dziecko ochrzczone było poza naszą parafią)
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania odbywa sie przede wszystkim przez formację religijną w domu, w rodzinie i w parafii. Pomocą dla rodziców w przygotowaniu jest katecheza szkolna oraz spotkania przy parafii min. Noc Nikodema czy spowiedź pierszpiątkowa. Do sakramentu bierzmowania młodzież zasadniczo przystępuje w ósmej klasie szkoły podstawowej.
Warunki stawiane pragnącym przyjąć bierzmowanie:
 • praktykowanie wiary (szczególnie niedzielna Eucharystia i regularna spowiedź)
 • pozytywny udział w katechezie oraz wykazanie się znajomością podstawowych prawd wiary
 • świadectwo życia - pozytywne świadectwo zachowania od wychowawców i nauczycieli
 • czynny udział w spotkaniach przy parafii (adoracje, spotkania w grupach)

Małżeństwo

Przed złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów istnieje możliwość zarezerwowania terminu celebracji sakramentu małżeństwa. Można to zrobić z wyprzedzeniem.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście w dniu, w którym spisywany jest protokół przedślubny:
 • metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (ważne 6 miesięcy) w przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywiln: odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
 • w przypadku wdowców metryka śmierci współmałżonka.
Celem rozmowy duszpasterskiej przed ślubem jest stwierdzenie następujących faktów:
 • tożsamości osób
 • stanu wolnego
 • pewności, że nie ma żadnej przeszkody kanonicznej do zawarcia małżeństwa
 • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa
 • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie
 • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła
Dodatkowe informacje dla narzeczonych w naszej diecezji http://www.wdr.diecezja.pl/narzeczeni

Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00.  Nowych chorych można zgłaszać w zakrystii, a także telefonicznie. W razie zagrożenia życia albo w innym wypadku można i trzeba prosić kapłana z sakramentami w każdej możliwej porze.

Obrzędy posługi sakramentami chorym przewidują przygotowanie w domu:
 • białego obrusu 
 • świec i krzyża
 • wody święconej

Wszystkie sakramenty są dla żywych. W wyjątkowych sytuacjach udziela się ich warunkowo, gdy nie ma pewności, czy osoba np. poszkodowana w czasie wypadku, już zmarła.

Wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię, będący w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci, są zobowiązani do przyjęcia Komunii Świętej (nazywaną Wiatykiem). Jest ona szczególnym znakiem uczestnictwa w tajemnicy śmierci Jezusa Chrystusa. Jeśli jest potrzeba chory przystępuje wcześniej do sakramentalnej spowiedzi. Kapłan udziela mu także odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Jeśli osoba chora (umierająca) nie może przyjąć Komunii św. to może to zrobić ktoś z rodziny.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium! Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://seminarium-krakow.pl/

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzielonych sakramentach np. jeśli zmarły przebywał pod opieką duszpasterską kapelana szpitalnego

  Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

  ROZUMIEM